Podczas sesji fotograficznej dzieci trzeba wykazać się refleksem reportera sportowego 🙂